GeneticLab

Piotr Engelgardt

Dr n. med. Piotr Engelgardt jest kierownikiem Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posiada specjalizację z medycyny sądowej. W jego kręgu zainteresowań znajdują się zagadnienia bioetyczne związane z szeroko pojętą medycyną, w tym zwłaszcza z badaniami naukowymi w medycynie i zagadnieniami bioetycznymi w relacjach pacjent-lekarz. Ponadto zajmuje się problematyką poprawności zasad postępowania medycznego oraz oceną wpływu leków i narkotyków na zdolności psychomotoryczne (zwłaszcza na zdolność do prowadzenia pojazdów). Na co dzień, pracując na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania skupia się na ocenie przypadków postępowania medycznego, następstw tego postępowania i jego wpływu na funkcjonowanie człowieka w codziennym świecie, ocenia także kompleksowo następstwa zdrowotne wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych oraz ich wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka. Przez wiele lat był najpierw członkiem, a potem asystentem przewodniczącego Komisji Bioetycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w wyniku przedstawienia rozprawy pod tytułem „Przydatność prostych testów klinicznych do oceny sprawności psychofizycznej kierowców”. Jako nauczyciel akademicki dr Engelgardt prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z medycyny sądowej, podstaw prawa medycznego, praw pacjenta, zagadnień bioetycznych i eksperymentów w nauce.

Dr Engelgardt jest także przewodniczącym dwóch Komisji Wydziału Nauk Medycznych UWM: Komisji ds. Monitorowania Losów Absolwentów oraz Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Dyskryminacji, Molestowaniu Seksualnemu, Mobbingowi oraz Stalkingowi.

Wybrane publikacje i prezentacje konferencyjne: