GeneticLab

Polityka prywatności

Polityka Prywatności witryny GeneticLab.com

 

I. Podmiot stosujący i zakres polityki

 1. Niniejsza polityka reklamy internetowej („Polityka Prywatności”) została przyjęta przez Innovu LLC, z adresem do korespondencji 145 Rockefeller Plaza, Suite 200
  New York, NY 10111, U.S.A., właściciela marki GeneticLab. Innovu LLC jest dalej zwana w niniejszym dokumencie „GeneticLab”.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wyłącznie w zakresie danych osobowych zbieranych przez GeneticLab poprzez witrynę internetową geneticlab.com („Witryna”), oraz podczas ewentualnej rozmowy telefonicznej użytkownika z konsultantem GeneticLab („Rozmowa”).

II. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

 1. GeneticLab zbiera poprzez Witrynę następujące dane osobowe, na zasadzie pełnej dobrowolności użytkownika. Użytkownik przekazuje następujące dane poprzez wypełnienie stosownych formularzy dostępnych na Witrynie i zatwierdzenie przesłania ich zawartości do GeneticLab:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu.
 2. Wymagania techniczne usług świadczonych przez GeneticLab, jej systemów informatycznych i internetu w ogólności skutkują koniecznością zapisywania przez GeneticLab logów systemowych. Logi systemowe są przechowywane i przetwarzane wyłącznie czasowo, z powodu konieczności technologicznej.

III. Cele przetwarzania danych i ich odbiorcy

 1. GeneticLab wykorzystuje zebrane dane osobowe do kontaktu telefonicznego z użytkownikiem w celu prezentacji usługi – badania DNA oraz raportu, omówienia warunków współpracy handlowej oraz posprzedażowej obsługa klienta.
 2. GeneticLab nie przekazuje zebranych poprzez Witrynę danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. GeneticLab przekaże jednak dane osobowe takim osobom (w szczególności organom administracji państwowej), jeżeli zostanie do tego zobowiązana na podstawie stosownych przepisów prawa.

IV. Ciasteczka i inne środki techniczne

 1. GeneticLab zapisuje na urządzeniach użytkowników ciasteczka (krótkie pliki tekstowe), zawierające w informacje o wyborach opcji dokonanych przez użytkowników na Witrynie.
 2. GeneticLab może korzystać również z innych środków technicznych niezbędnych do obsługi Witryny, takich jak piksele.

V. Prawo użytkownika do dostępu do danych i ich poprawiania

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania. GeneticLab na żądanie użytkownika usunie również wszelkie jego dane osobowe ze swoich systemów informatycznych.
 2. Użytkownik może wyłączyć wszystkie ciasteczka w swojej przeglądarce internetowej, zapobiegając w ten sposób ich zapisywaniu przez Witrynę. Spowoduje to jednak generalne utrudnienie w korzystaniu z przeglądarki i stron internetowych, gdyż wiele stron internetowych korzysta z ciasteczek w celu zapisania preferencji użytkownika.

VI. Zmiany Polityki

 1. GeneticLab zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej polityki w dowolnym wybranym przez siebie czasie. Nowa polityka wchodzi w życie niezwłocznie po jej publikacji na stronie internetowej GeneticLab.