GeneticLab

Laboratorium

Affymetrix to amerykańska spółka, lider wśród firm biotechnologicznych, która zajmuje się badaniami genomu metodą genotypowania z wykorzystaniem mikromacierzy.

Oferowane przez firmę innowacyjne technologie pozwalają na szybkie i efektywne analizy materiału biologicznego człowieka na poziomie komórek, białek i genów oraz sprawne przetwarzanie uzyskanych w ich wyniku danych, co pozwala na przełożenie ich na praktyczne rozwiązania mające na celu poprawę życia i funkcjonowania ludzi. Pionierskie rozwiązania kliniczne stosowane przez Affymetrix umożliwiają zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw wielu chorób i dolegliwości genetycznych, które mogą być następnie użyte w medycynie spersonalizowanej oraz w tworzeniu nowoczesnych molekularnych testów diagnostycznych. Misją Affymetrix jest stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie zgromadzonej wiedzy biologicznej w codziennej praktyce.

Affymetrix rozpoczął niezależną działalność w 1992 roku po tym, jak w latach 80. zespół naukowców, któremu przewodniczył dr Stephen Fodor, łącząc technologię produkcji półprzewodników z szybko postępującymi odkryciami w dziedzinie chemii kombinatorycznej opracował szklaną płytkę, na której możliwe jest gromadzenie ogromnych ilości danych biologicznych.

O firmie

Główna siedziba firmy znajduje się w Santa Clara w Kalifornii. Firma posiada też oddziały w Japonii, Singapurze i Chinach. Zatrudnia około 1100 pracowników na całym świecie i dostarcza swoje technologie do laboratoriów i biobanków w Europie, Azji, a także w Ameryce Północnej i Południowej. Affymetrix stawia sobie za cel szerzenie i popularyzację wiedzy biologicznej i badań genetycznych. Sprzedaje swoje produkty firmom z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, agrochemicznej i diagnostycznej, a także instytucjom naukowym, rządowym oraz badawczym organizacjom non-profit na całym świecie.

Technologia i narzędzia laboratoryjne

Do analiz materiału genetycznego Affymetrix wykorzystuje swoją własną autorską technologię Axiom®, która jest bardzo elastyczna i posiada bardzo obszerną bazę danych na temat populacji etnicznych. Narzędzia z linii GeneTitan® używane w badaniach tego amerykańskiego laboratorium zaczęły być sprzedawane w celach naukowych w 1994 roku. Umożliwiają one osiągnięcie najwyższego stopnia powtarzalności wyników oraz znaczące podniesienie produktywności, przy jednoczesnym diametralnym skróceniu czasu potrzebnego na uzyskanie i przetworzenie danych.

W urządzeniach tych połączono piece hybrydyzacyjne, przetwarzanie danych automatyki strumieniowej i najnowocześniejsze urządzenia obrazujące, co umożliwia analizowanie wielu próbek w tym samym czasie w jednakowych warunkach i przy minimalnej interwencji operatora.

Najwyższa jakość badań

Stosowane przez Affymetrix metody badań są całkowicie zgodne z międzynarodową normą ISO 13485, która precyzuje wymagania dotyczące wyrobów laboratoryjnych i gwarantuje ich bardzo wysoką jakość. Oznacza to, iż oferowane przez Affymetrix usługi wyróżniają się całkowitym bezpieczeństwem i najwyższą jakością.

Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 13485

  • maksymalizacja bezpieczeństwa urządzeń laboratoryjnych
  • najwyższa jakość oferowanych usług
  • ograniczenie możliwości wystąpienia produktu niezgodnego z normami