GeneticLab

FAQ

Jeśli masz jakieś pytania związane z naszym produktem, zapoznaj się z poniższą listą najczęściej zadawanych pytań. Odpowiedź rozwinie się po kliknięciu na wybrane pytanie. Jeśli nie znajdziesz satysfakcjonującej Cię odpowiedzi, zachęcamy do kontaktu mailowego z ekspertami GeneticLab za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Na chwilę obecną firma GeneticLab wycofała się z rynku polskiego, dlatego nie ma już możliwości zakupienia Raportu.

Partner ustala cenę badania indywidualnie z klientem.

W ramach badania DNA klient otrzymuje dwa raporty – Raport Dieta i Sport oraz Raport ogólny. Raport Dieta i Sport koncentruje się na predyspozycjach genetycznych i spersonalizowanych zaleceniach w zakresie żywienia oraz aktywności fizycznej. Raport ogólny zawiera natomiast analizę materiału genetycznego oraz cenne wskazówki dotyczące rozmaitych aspektów ludzkiego zdrowia, w tym nutrigenetyki, reakcji na leki, urody oraz wielu rodzajów chorób warunkowanych genetycznie, między innymi nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych oraz niektórych schorzeń psychicznych. Dodatkowo każdy klient otrzymuje płytę CD z plikiem zawierającym surowy wynik badania wygenerowany w laboratorium. Więcej szczegółów na temat zawartości raportu można znaleźć w zakładce Raport DNA.

Badanie DNA na potrzeby raportu GeneticLab nie jest badaniem diagnostycznym, ponieważ nie udziela informacji na temat posiadanych w danym momencie chorób, nietolerancji lub cech. Jest to badanie prognostyczne, co oznacza, że jego wyniki wskazują na predyspozycje genetyczne – lub ich brak – do wystąpienia danej choroby, cechy lub nietolerancji. Nie oznacza to jednak, że muszą one wystąpić – na ich rozwój ogromny wpływ mają również czynniki środowiskowe, takie jak dieta, styl życia i nałogi. Dlatego właśnie poznanie swojej genetycznej predyspozycji może pomóc we wprowadzeniu odpowiednich zmian w swoim życiu, by ustrzec się choroby lub opóźnić jej rozwój.

Proces badania jest złożony i składa się z kilku etapów. Najpierw pobrana próbka materiału genetycznego kontrolowana jest w Polsce, a następnie, po pozytywnej weryfikacji, wysyłana jest do laboratorium w USA. Tam poddawana jest szczegółowej analizie, a surowe wyniki badania wysyłane są z powrotem do Polski, gdzie, uzupełnione o indywidualnie dobrane zalecenia zdrowotne, przekształcane są w czytelny i przejrzysty raport. Cały ten proces trwa około 2 miesięcy.

Tak, każdy klient wraz z raportem otrzymuje płytę CD z surowymi wynikami badania wygenerowanymi w laboratorium. Na każdej płycie znajdują się informacje dotyczące 800 tysięcy przebadanych SNP, czyli polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, które odpowiedzialne są za zmienność osobniczą.

Zestaw do pobierania śliny, który klient dostaje po podpisaniu umowy, opatrzony jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym, który wpisywany jest do umowy. Badania próbka opisana jest jedynie tym numerem, a nazwisko klienta nie jest ujawniane na żadnym etapie badania. Również gotowe raporty, które otrzymuje klient, podpisane są tylko numerem ID próbki, co zapobiega nieodpowiedniemu wykorzystaniu informacji zawartych w raporcie przez osoby trzecie.

Badanie genetyczne GeneticLab umożliwia bardzo dogłębne poznanie swoich predyspozycji genetycznych, co wpływa pozytywnie na jakość życia i funkcjonowania człowieka w wielu aspektach. Wyniki zawarte w Raporcie Dieta i Sport pozwalają na takie dobranie rodzaju aktywności fizycznej do swojego genotypu, by jak najlepiej wykorzystać możliwości swojego organizmu i ustrzec się przed kontuzjami. Dodatkowo pozwalają one na odpowiednie skonstruowanie swojej codziennej diety, by nie dopuścić do rozwoju ciężkich chorób metabolicznych, jak na przykład cukrzyca.

Raport ogólny, który opisuje prawdopodobieństwo rozwinięcia się chorób, cech lub nietolerancji na niektóre składniki pokarmowe, pozwala na określenie tych obszarów zdrowia i funkcjonowania organizmu danej osoby, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę w działaniach prewencyjnych, by zapobiec ciężkim schorzeniom i niechcianym cechom lub maksymalnie spowolnić ich rozwój. Dodatkowo, dzięki praktycznym wskazówkom dołączonym do raportu, klient wie dokładnie, jakie kroki podjąć i jakich zachowań się wystrzegać. Wszystko to znacząco wpływa na poprawę komfortu życia oraz pozwala cieszyć się zdrowiem i pełnią sił przez wiele lat.

GeneticLab zwraca szczególną uwagę na rzetelność i wiarygodność, dlatego wszystkie informacje, które udostępniane są klientom weryfikowane są przez zespół specjalistów z wielu dziedzin i znajdują potwierdzenie w literaturze naukowej. Dane zawarte w raporcie i interpretacje wyników badań laboratoryjnych oparte są na najnowszej wiedzy naukowej w dziedzinie genetyki. Aktualnie wykorzystywanych jest ponad 800 różnych publikacji naukowych, opisujących analizy ponad 2500 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu w obrębie ludzkiego genomu. Wpływ każdego polimorfizmu na rozwój poszczególnych chorób potwierdzony jest badaniami. Materiał genetyczny każdego klienta badany jest w certyfikowanym laboratorium Affymetrix w Stanach Zjednoczonych, które specjalizuje się w badaniach z wykorzystaniem metody genotypowania.

Aby zapewnić całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo klientów, po zakończeniu badania wszystkie próbki materiału genetycznego są niszczone w laboratorium.

Badanie DNA na potrzeby GeneticLab wykonywane jest metodą genotypowania polimorfizmów punktowych (SNP) oraz wariantów liczby kopii (CNV). Innymi słowy, analiza polega na odnajdywaniu w materiale genetycznym danej osoby zmian w kodzie DNA, które są odpowiedzialne za wystąpienie lub niewystąpienie danej cechy lub choroby. Genotypowanie jest metodą stosowaną powszechnie w tego rodzaju badaniach ze względu na dokładność i powtarzalność uzyskiwanych w ten sposób wyników. Po przeanalizowaniu materiału DNA danej osoby w laboratorium, surowy wynik analizowany jest przez specjalistów z zakresu genetyki, którzy, przy wsparciu ekspertów z innych dziedzin nauki i technologii, przygotowują opisy, szczegółowe wyniki i zalecenia profilaktyczne dostosowane indywidualnie do każdego klienta.

Nie ma żadnych przeciwwskazań do poddania analizie materiału genetycznego dziecka. Raport genetyczny może w znacznym stopniu wspomóc rozwój dziecka oraz umożliwić odpowiednio wczesne wdrożenie działań prewencyjnych, mających na celu zapobiegnięcie rozwojowi chorób, do których dziecko posiada predyspozycje genetyczne, nawet zanim jeszcze pojawią się pierwsze ich objawy.

Nad stroną merytoryczną raportu z badań genetycznych GeneticLab pieczę sprawuje sztab naukowców i specjalistów, któremu przewodniczy specjalnie do tego celu powołana Rada naukowa. Więcej szczegółów na ten temat znaleźć można w zakładce Rada naukowa.