GeneticLab

Raport DNA

RAPORT DNA

Raport DNA GeneticLab jest źródłem wiedzy o unikalnym kodzie DNA człowieka. Przedstawione są w nim w nim kompleksowe informacje dotyczące ewentualnego ryzyka lub korzyści wynikających z zestawu genów posiadanych przez daną osobę. Raport DNA zawiera około 80 tematów z sześciu kategorii obejmujących Nutrigenetykę, Farmakogenomikę, Choroby i dolegliwości, Aktywność fizyczną, Urodę i Ciekawostki. Liczy około 170 stron, na których znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych schorzeń, nietolerancji i cech osobniczych, które warunkowane są przez geny obecne w łańcuchu DNA człowieka.

Klient otrzymuje wyniki swojego badania w formie czytelnych wykresów i wartości procentowych, które pomagają ocenić swój rezultat w kontekście średniego wyniku obserwowanego w populacji. Wyniki są dodatkowo opatrzone praktycznymi wskazówkami i indywidualnymi zaleceniami, które pozwalają na szybkie podjęcie działań profilaktycznych i diagnostycznych w przypadku gdy badanie DNA ujawniło potencjalne zagrożenie jakąś chorobą. Umożliwia to znaczne spowolnienie lub całkowite powstrzymanie rozwoju niepożądanych cech lub dolegliwości oraz jak najkorzystniejsze i świadome wykorzystanie predyspozycji genetycznych swojego organizmu, by cieszyć się pełnią zdrowia i sprawnością fizyczną przez długie lata.

Kliknij przycisk „więcej”, by poznać listę wszystkich zagadnień opisanych w Raporcie DNA.

więcej

 

Raport Dieta i Sport

Raport Dieta i Sport GeneticLab to praktyczne kompendium wiedzy na temat aktywności fizycznej i odżywiania oraz podsumowanie analizy wyników badań genetycznych klienta, jak również korzyści i niebezpieczeństw płynących z posiadanego profilu genetycznego, zarówno w zakresie odżywiania, jak i ćwiczeń fizycznych. Pozwala on na świadome i skuteczne dbanie o swoją sylwetkę, zdrowie i tężyznę fizyczną. Zawiera około 140 stron i składa się z kilku elementów.

W części teoretycznej klient znajdzie przydatne informacje m.in. na temat prawidłowego, racjonalnego żywienia, zapotrzebowania na kalorie i składniki odżywcze, zalecanych ilości tych składników w diecie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz ich najlepszych źródeł w pożywieniu, a także budowy układu mięśniowo-szkieletowego i układu krążenia człowieka, fizjologii ruchu, rodzajów aktywności fizycznej, prawidłowej rozgrzewki, regeneracji potreningowej, motywacji oraz zagrożeń wynikających z braku ruchu.

W części personalizowanej znajdują się indywidualne wyniki badań genetycznych klienta wraz ze wskazówkami pozwalającymi na wykorzystanie uzyskanych informacji w praktyce i zwiększenie skuteczności diety oraz ćwiczeń fizycznych. Opiera się ona zarówno na badaniach genetycznych, jak i na pomiarach antropometrycznych ciała klienta. Z tej części można poznać, m.in. swój genetyczny profil lipidowy, czyli poziom stężenia cholesterolu HDL, LDL, cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów we krwi, wraz z cennymi wskazówkami dotyczącymi diety mającej na celu doprowadzenie tych parametrów do prawidłowego, zalecanego poziomu, a także genetyczne predyspozycje w zakresie aktywności fizycznej, w tym te dotyczące typu mięśni, zdolności regeneracyjnych organizmu, maksymalnego poboru tlenu oraz genetycznego ryzyka wystąpienia kontuzji. Dodatkowo uwzględnione są wyniki badania DNA w zakresie uwarunkowanego genetycznie poziomu witamin B12 i D we krwi, a także reakcji ciśnienia tętniczego na ćwiczenia fizyczne.

 

Kliknij przycisk „więcej”, by poznać listę wszystkich zagadnień opisanych w Raporcie Dieta i Sport.

więcej

Raport online

Raport Online to multimedialna platforma, na której klient znajdzie wszystkie wyniki swoich badań genetycznych opisane w Raporcie DNA. Korzystając z Raportu Online można nie tylko dowiedzieć się o swoich predyspozycjach w zakresie aktywności fizycznej, nutrigenetyki, farmakogenomiki, chorób i dolegliwości, urody oraz innych cech osobniczych, ale również uzyskać dodatkowe materiały, dzięki którym można poszerzyć swoją wiedzę na poszczególne tematy omawiane w raporcie. Szczegółowe opisy chorób, nietolerancji i cech oraz indywidualnie dobrane dla każdego klienta zalecenia zdrowotne opatrzone są dodatkowo czytelnymi wykresami. Każdy wynik procentowy przedstawiony jest w formie graficznej, co ułatwia jego zrozumienie. Dodatkowo, każdy temat uzupełniony jest o listę przydatnych linków i filmów video, które pozwalają dogłębnie zapoznać się z danym zagadnieniem, a także o odnośniki do wykorzystanych przy tworzeniu raportu publikacji naukowych.

Surowy wynik badania na CD

Każdy klient wraz z raportem GeneticLab otrzymuje płytę CD, na której znajduje się plik z surowym wynikiem badania genetycznego, wygenerowany w laboratorium Affymetrix. Wynik ten obejmuje 800 tysięcy przebadanych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu – SNP – czyli tych miejsc w łańcuchu DNA, które odpowiadają za różnice między ludźmi.